Lucerna School

Succes is niet toevallig!

Welkom

Wij stellen ons graag even voor: wij zijn het Lucernacollege!

Het Lucernacollege Brussel is een Vlaamse school gelegen in Anderlecht. Het woord 'Lucerna' is afkomstig uit het Latijn en staat voor 'lichtbron'. Dit is niet toevallig: het Lucernacollege wil het pad van haar leerlingen verlichten. Want succes is niet toevallig. Het Lucernacollege werd in 2003 opgericht met als doel een school te vormen waar dynamisme, wetenschap en multiculturaliteit belangrijke troeven zijn. Wij zijn een school die openstaat voor alle kinderen, ongeacht hun afkomst of levensbeschouwing. Vanuit onze visie hechten we veel belang aan de verantwoordelijkheid tegenover de maatschappij, het leren en beheersen van democratische waarden en normen, de ontplooiing van de persoonlijkheid en de talenten. Essentieel in het ontwikkelingsproces is een dynamische leeromgeving, die onze leerlingen op een positieve manier stimuleert om hun kwaliteiten en capaciteiten optimaal te ontplooien.

Nieuws